• Câu hỏi: "Hardly" dùng như thế nào

  Loan
  Được hỏi bởi Loan, vào ngày 18/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Giải thích rõ hơn về đáp án hardly với ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Hardly" là một trạng từ nha bạn, nên nó sẽ dùng để bổ nghĩa cho động từ/tính từ, chứ không phải danh từ. Khi có nó trong câu, nghĩa câu sẽ chuyển thành phủ định/tiêu cực. VD:

  "I can hardly stand up." => Tôi không thể đứng dậy được/Tôi hầu như không thể đứng được.
  "She can hardly live by herself." => Cô ấy hầu như không thể sống một mình được.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này