• Câu hỏi: Sau "has" là gì?

  Jenny
  Được hỏi bởi Jenny, vào ngày 18/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Giải thích ngắn gọn

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Sau động từ "has" có 2 trường hợp:

  - Một là "has something"(có, sở hữu một cái gì đó): has + danh từ. Ví dụ: She has a car, He has a laptop...

  - Hai là "has V3/ed" là dạng hiện tại hoàn thành của ngôi thứ ba số ít. Ví dụ: She has finished her homework.

  Nếu đây là trường hợp 1: "suggestion" là danh từ số ít nên cần mạo từ "a" đứng trước (has a suggestion) -> trong câu không có mạo từ nên ta loại trường hợp này. Vậy câu đề là trường hợp hai, sử dụng hiện tại hoàn thành -> phải là "has suggested". Do đó, ta chọn câu A.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này