• Câu hỏi: Danh từ bổ nghĩa cho danh từ

  Trần Minh Quân
  Được hỏi bởi Trần Minh Quân, vào ngày 23/02/2020
 • Làm sao để biết danh từ nào có thể bổ nghĩa cho danh từ, danh từ nào không?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong tiếng Anh, một danh từ có thể dùng để bổ nghĩa cho một danh từ khác. Ta có thể dùng một danh từ A để bổ nghĩa cho một danh từ B khi ta muốn nói về chức năng hoặc phân loại của danh từ B. Ví dụ:

  car key: chìa khóa xe hơi.

  math teacher: giáo viên môn Toán.

  emergency room: phòng cấp cứu.

  Về câu hỏi của bạn, thật ra rất khó để biết một danh từ có thể bổ nghĩa cho một danh từ khác hay không. Đa số những cụm từ này xuất hiện trong quá trình sử dụng tiếng Anh của người bản xứ và không có một quy luật chung. Do đó, để có thể giải quyết được vấn đề này, chúng ta phải nghe, đọc và tiếp xúc với tiếng Anh nhiều để biết thêm nhiều và hiểu thêm cách sử dụng các cụm từ này.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này