• Câu hỏi: Xin hỏi thêm GS Toeic

  Nguyễn Mạnh Hùng
  Được hỏi bởi Nguyễn Mạnh Hùng, vào ngày 14/04/2020
 • 3 câu sau, câu nào đúng ngữ pháp?
  What we need to do is getting new batteries for the TV remote control.
  What we need to do is to get new batteries for the TV remote control.
  What we need to do is get new batteries for the TV remote control.
  Cám ơn nhiều.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Mẫu câu này đặc biệt và thông thường chỉ xuất hiện trong văn nói. Mình chỉ cần chú ý đến 2 câu sau, còn trường hợp dùng V-ing "getting" là sai ngữ pháp:
  "What we need to do is to get new batteries for the TV remote control." [1]
  "What we need to do is get new batteries for the TV remote control." [2]

  Ở đây 2 câu chỉ khác nhau ở chỗ câu [1] có "to". Mặc dù cả 2 câu đều đúng về mặt ngữ pháp, trong thực tế thì dạng [2] được dùng nhiều hơn, đơn giản vì ta bớt được 1 từ khi nói. Đây là một trong những dạng câu duy nhất trong Tiếng Anh mà sau động từ "be" (is) có thể có một động từ nguyên mẫu (get).

  Trường hợp này chỉ xảy ra với những câu bắt đầu với cấu trúc "what/all + S + have/has to V + be", có nghĩa là "cái/tất cả những gì + ai đó + phải làm là...". Mình chưa thấy dạng câu hỏi này trong đề thi TOEIC bao giờ, nên bạn chỉ cần tham khảo nó thôi nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này