• Câu hỏi: Thành ngữ "drive something back" có nghĩa là gì

  Trần Minh Quân
  Được hỏi bởi Trần Minh Quân, vào ngày 22/02/2020
 • Trong câu "What pesky insects! I drive them back, but they won't go away." , cụm "drive them back" nghĩa là gì ạ? Câu này dịch như thế nào ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Cấu trúc "drive something back" có nghĩa là "đuổi một cái gì đó đi", hoặc là "đẩy lùi một cái gì đó". Vậy câu của bạn sẽ dịch ra là:

  "Thật là một đám côn trùng phiền phức! Tôi đuổi chúng đi, nhưng chúng không chịu đi."

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này