• Câu hỏi: Câu này phải chọn danh từ chứ sao lại chọn tính từ, như vậy đâu có giống nhau về mặt cấu trúc...

  Anh Duy
  Được hỏi bởi Anh Duy, vào ngày 25/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Câu này phải chọn danh từ chứ sao lại chọn tính từ, như vậy đâu có giống nhau về mặt cấu trúc

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như phần giải thích nói, trước "or" trong câu này là cụm danh từ "a master of business administration", thì sau "or" cũng phải là một cụm danh từ. Bạn nhớ là một cụm danh từ có thể được tạo bởi một danh từ, và trước nó có thể là các danh từ, danh động từ, hay tính từ khác nha, nên cụm danh từ ở sau sẽ là "comparable experience". Đáp án cũng không có từ nào là danh từ, và nếu có thì "comparison experience" sẽ có nghĩa là "kinh nghiệm (trong việc) so sánh" thay vì là nghĩa ta muốn nói là "kinh nghiệm ngang/bằng với [trước "or"]", vậy thì không đúng được nha bạn.

  Bạn có thể đọc lại về các cụm danh từ trong mục 1, trường hợp 1 của bài Ngữ pháp Tiếng Anh nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này