• Câu hỏi: Thì tương lai hoàn thành

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 05/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi câu 4D ấy ạ, ''đã đang giao '' là sao ạ
  nếu chọn câu D thì nghĩa sẽ khác như thế nào ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn lưu ý trước chỗ trống của 4 có "will". Nếu chọn đáp án D "have been delivering" thì sẽ thành thì tương lai hoàn thành, ghép vào câu này sẽ không hợp lý nha. Về phần này thì bạn hãy xem cách dùng của thì trong câu.

  Nếu chỉ riêng là "have been delivering" ở thì hiện tại hoàn thành, nghĩa của nó ám chỉ ai đó giao hàng đến ta nhiều lần rồi và vẫn còn giao hàng đến hiện tại.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này