• Câu hỏi: See + N + V/Ving?

  Phan Manh Cong
  Được hỏi bởi Phan Manh Cong, vào ngày 15/04/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao không phải là do mà là doing được sử dụng trong câu này

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì đáp án chỉ có V-ing "playing" thôi, chứ làm gì có Vo "play" mà chọn chứ? Tất nhiên là cả hai loại từ này điền vào chỗ trống đều đúng, nên đáp án mới chỉ cho ta 1 trong 2 loại từ trên để điền thôi.

  Ngoài ra, cũng có 1 sự khác biệt nhỏ khi dùng 2 loại từ trên. Nếu bạn dùng "do", bạn sẽ hàm ý rằng bạn đã thấy toàn bộ hành động đó từ đầu đến cuối. Ngược lại, dùng "doing" ám chỉ rằng bạn thấy hành động đang diễn ra, nhưng không phải từ lúc nó bắt đầu hay đến khi nó hoàn thành. VD:

  "I saw him walk down the street." => Tôi thấy anh ấy đi bộ [từ đầu đường đến cuối đường].
  "I saw him walking down the street." => Tôi thấy anh ấy [đang đi bộ trên đường].

  Sự khác biệt trên tương đối không quan trọng và phụ thuộc vào ý bạn đang muốn nói, nên bạn chỉ cần tham khảo thôi.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này