• Câu hỏi: Tính/trạng từ kết thúc bằng -y

  Đái Quốc Triều
  Được hỏi bởi Đái Quốc Triều, vào ngày 17/04/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • pretty hai vần mà sao đáp án là pretteir vậy sư phụ, theo công thức thì more pretty than mới đúng chứ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn hãy đọc kỹ lại phần về tính/trạng từ kết thúc bằng -y nha. Khi này, ta đổi -y thành -ier cho so sánh hơn và -iest cho so sánh nhất.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này