• Câu hỏi: Trạng từ "probably"

  Trương Văn Lâm
  Được hỏi bởi Trương Văn Lâm, vào ngày 02/03/2020
 • The expansion of the natural history museum is most _____ the cause of significant revenue increases.
  (A) probabilities;
  (B) probability ;
  (C) probable;
  (D) probably
  Xin hỏi AD sao đáp án là D; p/a C tính từ sau to be sao ko dc chọn?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,
  Sau "to be" không nhất thiết lúc nào cũng phải là tính từ nha ạ.

  Thứ nhất, ta thấy trước từ cần điền là từ "most". Nếu hiểu theo nghĩa so sánh nhất (most + tính từ) thì phía trước "most" cần thêm mạo từ "the". Ví dụ:

  the most beautiful girl: cô gái đẹp nhất 

  the most wonderful park: công viên tuyệt vời nhất 

  Thứ hai, câu này ta có thể hiểu "The expansion of the natural history museum" là nguyên nhân cho vế sau "the cause of significant revenue increases" (is the cause of). Vế "the cause of significant revenue increases" đứng sau từ cần điền, nếu ta điền tính từ vào đây thì không hợp lý. Vì nếu ta điền tính từ vào mà không có từ gì ở giữa tính từ này và vế sau thì câu bị sai về nghĩa và cả ngữ pháp. 

  Thứ ba, trong câu này ta phải hiểu "probably" là một trạng từ mang nghĩa là "có thể", "có lẽ". Ví dụ:

  She probably overslept (Có thể cô ấy đã ngủ quên rồi)

  You're probably right (Có lẽ bạn đúng)

  Vậy câu trên phải là "The expansion of the natural history museum is most probably the cause of significant revenue increases."
  (Sự mở rộng của bảo tàng lịch sử tự nhiên có thể chính là nguyên nhân cho các khoảng tăng doanh thu đáng kể."

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này