• Câu hỏi: Từ loại của "all"

  Quang Duy
  Được hỏi bởi Quang Duy, vào ngày 27/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • all là loại từ gì ạ ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "all" trong tiếng anh được gọi là "determiner" (từ hạn định), nó cũng giống như các mạo từ "a/an/the" (+N) nhưng dùng chủ yếu để nói về số lượng. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết "Các từ hạn định trong tiếng Anh" để hiểu và phân biệt rõ hơn nha.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này