• Câu hỏi: Động từ + that

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 21/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  Admin giúp em phân tích câu này với ạ!
  The main reason we have bought these new machines is that they will make it easier to keep track of our inventory.
  Câu chính của mình là đây đúng không ạ: The main reason is that they will make it easier to keep track of our inventory. Từ đoạn "is that..." em không hiểu cho lắm ạ!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như bạn nói thì câu chính là "The main reason is that they will make it easier to keep track of our inventory", còn phần "we have bought these new machines" là mệnh đề quan hệ.

  Một số động từ có thể đi kèm với "that" và một mệnh đề con sau đó. Động từ "to be" thuộc nhóm này, và cả đoạn "(that) they will make..." là mệnh đề con của động từ này.

  Về phần ngữ pháp của cả câu chính và mệnh đề con thì không có gì đặc biệt cả. Để xem những động từ khác cùng loại này thì bạn hãy tham khảo trang từ điển Cambridge này.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này