• Câu hỏi: Sao C sai vậy ạ! adv tần suất "often" sau trợ động từ trước Verb phải không ạ! Còn dáp án A sao sai vậy ạ!...

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 18/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Sao C sai vậy ạ! adv tần suất "often" sau trợ động từ trước Verb phải không ạ! Còn dáp án A sao sai vậy ạ!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đáp án A sai là vì không có "to", thì nếu ghép vào sẽ là "often have make". Nếu ta xem "have" là một trợ động từ của thì hiện tại hoàn thành, thì "make" lẽ ra phải dùng dạng V3 là "made", chứ không phải dạng nguyên mẫu nha.

  Ở đây, "have to" không phải là một trợ động từ mà nó có vai trò như một động từ khiếm khuyết, như "can, should, must,...". Tuy nhiên, nó sẽ đi chung với động từ nguyên mẫu sau đó thành một cụm "have to V", nên nếu muốn dùng trạng từ bổ nghĩa cho nó thì trạng từ bắt buộc phải đứng trước hoặc sau cả cụm này, chứ không bao giờ ở giữa cụm nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này