• Câu hỏi: Đại từ "what" làm chủ ngữ

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 14/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi nếu thay '' attracts'' thành '' attract'' thì câu còn đúng không ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Không nha. Nếu chủ ngữ là đại từ "what" thì ta sẽ luôn xem nó là một danh từ không đếm được, chia động từ số ít cho nó. Trường hợp này tương tự với khi danh động từ V-ing làm chủ ngữ.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này