• Câu hỏi: "Allow + V-ing" và "Allow + sb + to V"

  Thảo Nguyên
  Được hỏi bởi Thảo Nguyên, vào ngày 26/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • allow + V-ing và allow + sb + to -V_inf về nghĩa khác nhau như thế nào vậy ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đơn giản là "allow + V-ing" chỉ chung việc cho phép một hành động nào đó, không quan trọng đối tượng được cho phép là ai. VD:
  "They don't allow smoking here." => Họ không cho phép (bất kì ai) hút thuốc ở đây.

  Ngược lại, "allow + sb + to V" chỉ rõ đối tượng được cho phép là ai. VD:
  "I'll allow you to go out with your friends." => Tôi sẽ cho phép bạn đi chơi với bạn bè.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này