• Câu hỏi: Trạng từ sau đại từ quan hệ

  Phạm Ngọc Thơ
  Được hỏi bởi Phạm Ngọc Thơ, vào ngày 13/04/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • sau which phải là động từ chứ nhỉ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng là sau đại từ quan hệ phải là động từ. Tuy nhiên, ta vẫn có thể dùng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ, trong trường hợp này là trạng từ "now" bổ nghĩa cho động từ "account for" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này