• Câu hỏi: Several

  Julin
  Được hỏi bởi Julin, vào ngày 13/05/2019
 • Hi ad, cho mình hỏi cách dùng từ several với ạ? Nó dùng với số nhiều hay số ít. Khi nào thì dùng several of khi nào thì dùng several vậy ạ??

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Several" luôn luôn dùng với danh từ số nhiều nha bạn. Bạn có thể hiểu "several" là dạng rút ngắn của "several of".

  Nếu dùng "several" thì sau nó chỉ cần thêm danh từ số nhiều. Ví dụ: several books, several people,...

  Nếu dùng "several of" thì sau nó phải là một đại từ chỉ định số nhiều (these, those) hoặc là mạo từ "the" đi với danh từ số nhiều. Ví dụ: several of these books, several of the books, several of those trees,...

  Trân trọng,

  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này