• Câu hỏi: Mình muốn hỏi sao câu của người hỏi không được dịch là: Làm thế nào bạn tìm thấy bộ phim?...

  Minhdaica98
  Được hỏi bởi Minhdaica98, vào ngày 20/09/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Mình muốn hỏi sao câu của người hỏi không được dịch là: Làm thế nào bạn tìm thấy bộ phim?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Do động từ "find" vừa có nghĩa là "tìm kiếm", vừa có nghĩa là "cảm thấy, có nhận xét (về một cái gì đó)", tùy vào ngữ cảnh câu. Vậy nên câu hỏi mới được dịch là "Bạn thấy bộ phim như thế nào?", với câu trả lời là đáp án B.

  Nếu dịch là "Bạn tìm thấy bộ phim như thế nào?", thì trong các đáp án phải có một câu trả lời nói về cách tìm thấy bộ phim. Tuy nhiên, đáp án A chỉ nói về địa điểm, và đáp án C không liên quan đến câu hỏi, nên mình không hiểu động từ "find" là "tìm kiếm" nha bạn.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này