• Câu hỏi: So sánh nhất

  Cheryl
  Được hỏi bởi Cheryl, vào ngày 27/11/2020
 • Cho mình hỏi cấu trức to be + adv + adj + N. Giữa highly và highest. Có khi nào sử dụng tính từ so sánh nhất ở vị trí trạng từ được không vậy admin? Câu đó có đầy đủ noun và adj. Do mình dịch theo nghĩa của câu lúc đó nên mình đã dùng highest mặc dù đúng ra mình nên sử dụng highly cho đúng ngữ pháp. Mình không thể nhớ nổi nội dung câu đó đầy đủ là gì nên không thể nói rõ ngữ cảnh của câu. Mình chỉ muốn xác nhận xem liệu có trường hợp nào như vậy không.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu đã là tính từ thì nó không thể đứng trong vị trí của loại từ khác nha. Trừ trường hợp có một cấu trúc nào khác cho phép nó đứng đó thì không thể nào.

  Có thể bạn đang nói về một cụm từ như "a highly regarded person" (một người được đánh giá rất cao)? Giả sử dùng so sánh nhất thì nó sẽ là "the most highly regarded person", so sánh thuộc về tính từ "regarded", bổ nghĩa bởi trạng từ "highly". Mặc dù đúng ngữ pháp nhưng hơi thừa nghĩa, nên trong thực tế bạn sẽ không gặp trường hợp này.

  Nói chung, trong cấu trúc trên, mình đặt trọng tâm vào tính từ vì ta đang muốn nói danh từ này như thế nào. Ngoài ra, nếu tính từ đã là so sánh nhất thì mình nghĩ không cần thêm trạng từ bổ nghĩa thêm nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này