• Câu hỏi: Tính từ "different" đi với giới từ nào?

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 02/03/2020
 • ad ơi 3 cấu trúc different (from somebody/something)
  different (to somebody/something)
  different (than somebody/something)
  khác nhau ở chỗ nào ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Cả ba giới từ trên đều có thể đi với "different" được, chỉ khác nhau về mức độ sử dụng của chúng. "From" và "to" được dùng nhiều nhất, còn "than" ít gặp hơn vì một số người cho rằng nó không đúng ngữ pháp, nhưng ta vẫn có thể dùng nó trong văn nói nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này