• Câu hỏi: Phân biệt 2 từ machine và machinery

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 16/02/2020
 • trog từ vựng pro có từ
  machine (danh từ): máy, máy móc và machinery (n): máy móc
  2 từ này có khác gì nhau ko ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Sự khác biệt chủ yếu giữa chúng là "machinery" là một danh từ không đếm được, chỉ toàn thể máy móc, thiết bị,... nói chung (nhất là trong nhà máy, xưởng xây dựng,...); còn "machine" là một danh từ đếm được, chỉ một cỗ máy với một mục đích nhất định nào đó nha.

 • Peter
  Trả lời bởi: Peter (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này