• Câu hỏi: Vui lòng giải thích hành động hiện tại của người công nhân này so với đáp án được chọn là A A: A worker is wearing boots...

  Alberl
  Được hỏi bởi Alberl, vào ngày 28/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Vui lòng giải thích hành động hiện tại của người công nhân này so với đáp án được chọn là A
  A: A worker is wearing boots
  C: A wooker is going up a ladder
  Theo hình thì hành động của câu C hợp lý và phản ánh đúng so với hình.
  Thanks

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Ladder" dịch là một chiếc thang leo, thường có tay vịn. Trong hình mình nghĩ nói là các "bậc thang" (steps) thì đúng hơn. Ngoài ra nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy công nhân đúng là đang mang ủng.

  Nếu như nhìn hình không rõ, hoặc các đáp án đều có vẻ đúng, thì bạn nên dùng phương pháp loại trừ, chỉ chọn đáp án đúng và rõ ràng nhất có thể thấy trong hình thôi. Nếu dùng cách này thì mình đã loại được đáp án B và D, và nếu nhìn kỹ thì ta biết chắc chắn người trong hình có mang ủng, nên mình chọn A.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời