• Câu hỏi: Manageable và Managerial

  Thảo Nguyên
  Được hỏi bởi Thảo Nguyên, vào ngày 23/11/2020
 • Cho em hỏi sự khác nhau và cách dùng của "manageable" và managerial"với ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Chúng khác nhau về nghĩa nha.
  "Manageable" => Có thể kiểm soát, quản lý được (thường dùng để ám chỉ một sự việc phức tạp)
  "Managerial" => Liên quan đến, thuộc về quản lý, VD: managerial skills => kỹ năng quản lý

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này