• Câu hỏi: Câu hỏi yes/no

  Nguyễn Hà
  Được hỏi bởi Nguyễn Hà, vào ngày 01/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Nếu C là câu trả lời, nó sai ở đâu?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu hỏi là "Bạn đã hoàn thành báo cáo chưa?", thì nếu trả lời "yes" (rồi) sẽ ám chỉ là ta đã hoàn thành rồi, và ngược lại "no" (chưa) là ta chưa hoàn thành.

  Đáp án C bắt đầu bằng "yes", nhưng sau đó lại nói là "nó sẽ được hoàn thành trước thứ Hai", là vô lý nha.
  Giả sử đáp án C là "No, it'll be finished by Monday" thì mới đúng.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này