• Câu hỏi: Hardly ever

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 05/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ad ơi 3 đáp án A, B,C có đi cùng với ever tạo thành một cụm từ cố định không ạ
  Em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Không nha, chỉ có "hardly ever" là một cụm trạng từ với nghĩa "hầu như không bao giờ, không có".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này