• Câu hỏi: Cách dùng "meanwhile"

  Thạch Minh Phúc
  Được hỏi bởi Thạch Minh Phúc, vào ngày 08/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Meanwhile = trong khi, trong trường hợp này mình thấy vẫn đúng mà ta.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Dù nghĩa của "meanwhile" đúng là "trong khi", nhưng không thể chọn vì sai về mặt ngữ pháp nha bạn.

  "Meanwhile" được dùng khi đã nêu lên một hành động/sự việc trong câu trước và muốn nêu lên một hành động/sự việc khác xảy ra cùng thời điểm với câu trước trong câu tiếp theo. Ta có thể thấy câu đề chỉ là một câu đơn và 2 vế của câu có ý tương phản chứ không phải 2 hành động.

  Hơn nữa, "meanwhile" thường được dùng làm trạng từ trong câu và nó đứng ở vị trí đầu câu thứ hai. Tức là "Câu A. Meanwhile, câu B." thì mới đúng về ngữ pháp. Đồng thời, sau "meanwhile" là dấu phẩy, và tiếp theo đó là 1 mệnh đề chứ không thể là 1 cụm danh từ như trong đề.

  Ví dụ: I was doing homework. Meanwhile, my mother was cooking dinner. (Tôi đang làm bài tập. Trong lúc đó, mẹ tôi đang nấu bữa tối.)

  Bạn có thể tham khảo thêm bài viết "Liên từ - Giới từ - Trạng từ" này nhé.

   

   

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này