• Câu hỏi: Mệnh đề danh từ

  Ngoc

  Được hỏi bởi Ngoc, vào ngày 06/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao what dùng cho mệnh đề danh từ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là cấu trúc của các đại từ wh- (bao gồm cả "how"). Khi dùng trong cấu trúc "wh- + (chủ ngữ phụ) + V", cả cụm này sẽ xem là một danh từ không đếm được. Động từ V có thể chia theo wh- luôn ở dạng số ít, hoặc chia theo chủ ngữ phụ. VD:
  1) "I don't know what is happening." => Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
  2) "I don't care what they say." => Tôi không quan tâm chuyện họ nói. (Dịch tự nhiên hơn: Tôi không quan tâm họ nói gì)

  Bạn hãy xem thêm về khái niệm này trong mục Lưu ý 4 của bài Đại từ nghi vấn.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO