• Câu hỏi: Mệnh đề thời gian sau "after"

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 15/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi ở phần giải thích câu 3 ấy ạ '' Trong mệnh đề chỉ thời gian ta chỉ dùng hoặc thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành'' vậy câu
  After he had finished his homework, he went to bed thì sao ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu trên giải thích hơi thiếu nha. Sau "after" phổ biến là thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành, nhưng ngoài ra cũng có một số thì khác được sử dụng như quá khứ đơn và hiện tại đơn. 

  Ta có một số cấu trúc như:

  +[ After + quá khứ hoàn thành], [quá khứ đơn]: Hành động xảy ra sau một hành động trong quá khứ

  + [After + quá khứ đơn], [hiện tại đơn]: Hành động xảy ra trong quá khứ, để kết quả ở hiện tại

  + [After + quá khứ đơn], [quá khứ đơn]: Hành động xảy ra trong quá khứ, để lại kết quả trong quá khứ

  + [After + hiện tại đơn/hiện tại hoàn thành], [tương lai đơn/mệnh lệnh]: Sau khi làm việc gì sẽ làm việc gì tiếp theo

  Trong câu đề, do phía sau là một mệnh lệnh và không có dấu hiệu gì của quá khứ nên ta không thể dùng quá khứ hay quá khứ hoàn thành ở phía trước được. Ta thấy phía sau là một mệnh lệnh chỉ việc cần làm tiếp theo nên ta cần dùng cấu trúc thứ tư. Do đó, vế "after" ta sẽ dùng hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành, còn vế sau là câu mệnh lệnh. Do đó ở đây cần chọn đáp án "have completed".

  Riêng với ví dụ của bạn thuộc cấu trúc đầu tiên, ám chỉ những việc làm đã xảy ra trong quá khứ. Câu của bạn sử dụng quá khứ hoàn thành để chỉ ra việc làm xong bài tập xảy ra trước và việc đi ngủ xảy ra sau.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này