• Câu hỏi: Xét các đáp án trong cuộc trò chuyện

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 02/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi câu A cũng có ý đúng vậy ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Xét trong 3 đáp án thì đáp án C vẫn là câu trả lời phù hợp nhất về nghĩa và ngữ cảnh nha.

  Ngoài ra, do câu hỏi không nhắc gì đến hệ thống email, nên nếu chọn đáp án A thì cuộc trò chuyện chắc chắn sẽ bị đổi chủ đề thành lý do vì sao hệ thống email của người trả lời không hoạt động, là mất đi ý ban đầu của câu hỏi, nên đáp án này không phù hợp.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này