• Câu hỏi: "Make a difference" hay là "make a progress"

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 21/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ad ơi câu 2 ấy a, vì sao ko phải la tạo nên sự tiến triển trong cuộc sống của những người cần giúp đỡ
  Em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Là vì "progress" là một danh từ không đếm được, mà trước chỗ trống lại là mạo từ "a", nên điền vào sẽ sai ngữ pháp.

  Ngoài ra, cụm "make a difference (in something)" cũng là một cấu trúc đặc biệt có danh từ "difference", là "tạo ra sự khác biệt (ở/trong cái gì đó)".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này