• Câu hỏi: Hi Trong trường hợp có đáp án Mentions thì mình nên chọn đáp án nào Thanks...

  Buffalo
  Được hỏi bởi Buffalo, vào ngày 11/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Hi
  Trong trường hợp có đáp án Mentions thì mình nên chọn đáp án nào
  Thanks

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Mình vẫn chọn "mentioned" nha, vì động từ "was (almost equal to...)" trong câu cũng ở thì quá khứ đơn. Trừ khi câu dùng từ nào đó cho biết nó đang nói về hai hành động diễn ra tại hai thời điểm khác nhau ở quá khứ và hiện tại, ta nên mặc định rằng mọi động từ trong câu nên cùng thì với nhau.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này