• Câu hỏi: Vị trí tính từ

  Thach
  Được hỏi bởi Thach, vào ngày 20/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao không phải là trạng từ mà là tính từ vậy ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì chỗ trống nằm trước danh từ "clients" mà. Bổ nghĩa cho danh từ thì ta dùng tính từ; còn bổ nghĩa cho động từ và tính từ thì ta mới dùng trạng từ.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này