• Câu hỏi: Thay, "due to" su dung no nhu the nao, em co the viet sang because hay because of khong? Thay, thay chi "due to" no nam ...

  Tran Thi Diem Trang
  Được hỏi bởi Tran Thi Diem Trang, vào ngày 13/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Thay, "due to" su dung no nhu the nao, em co the viet sang because hay because of khong? Thay, thay chi "due to" no nam trong bai ngu phap nao cua thay, de em doc them

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Due to" đồng nghĩa với các cụm từ như "because of, thanks to,..." nên bạn có thể thay thế những từ này với nhau. Nó không nằm trong bài nào vì nó không có đặc điểm ngữ pháp đặc biệt nào trừ việc phải có một (cụm) danh từ nằm sau nó thôi.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời