• Câu hỏi: Phân biệt "assume" và "become"

  Nguyễn Thị Thu Ngân

  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Ngân, vào ngày 20/11/2019

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Assume là cho rằng, thừa nhận. Vậy đáp án become là đúng

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Lưu ý rằng ở sau chỗ trống có từ "title", tức là "chức danh". Một người không thể "trở thành" một chức danh được, nên phải là "become the Director of Quality Assurance" luôn chứ không có "title" được.

  Ngoài ra, ta thường dùng "assume" với nghĩa "thừa nhận, cho rằng" như bạn nói, nhưng tất nhiên là trong những cụm/cấu trúc đặc biệt thì nó cũng sẽ mang nghĩa khác, và ở đây thì nó có nghĩa là đảm nhận (một chức vụ) nha. Một số cụm mà "assume" có nghĩa là này "assume the role/position/title of...".

  Trân trọng,
  TAMN Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO