• Câu hỏi: Luyến âm trong tiếng Anh

  Nguyễn Hà
  Được hỏi bởi Nguyễn Hà, vào ngày 01/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tôi không thể nghe được phần " What are you" nghe rất khác. Các bạn có lưu ý gì cho chỗ này không?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là do kết hợp giữa giọng của người nói và nói luyến âm, làm mất đi âm "are" và đọc liền "you" rất nhanh.

  Bạn có thể tưởng tượng thay vì nói đầy đủ "what are you...", ở đây họ đang nói "what're you..."

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này