• Câu hỏi: "To-V" làm chủ ngữ

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 03/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!!
  Sao không chọn là danh từ ở câu D làm chủ ngữ ạ!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn

  Trong câu này, ta đã có chủ ngữ là "To apply for membership" rồi nha bạn. Vế sau ta thấy chỉ có động từ nên đây là một câu mệnh lệnh, yêu cầu: hãy hoàn thành mẫu trên trang Web của cộng đồng. Từ cần điền đứng trước động từ nên ta cần chọn một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ này -> chọn "simply".

  Bạn có thể hiểu câu mệnh lệnh này đơn giản hơn nếu nó được viết như thế này: "Simply complete the form on the society's Web site to apply for membership". Câu đề chỉ đảo vế "to-V" lên làm chủ ngữ thôi nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này