• Câu hỏi: ad cho e hỏi là trong câu này là mình phải chọn nghĩa phù hợp chứ k phải điền theo các giới từ mà lí thuyết cho đúng k ạ...

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 16/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad cho e hỏi là trong câu này là mình phải chọn nghĩa phù hợp chứ k phải điền theo các giới từ mà lí thuyết cho đúng k ạ vì e thấy lí thuyết có từ between cũng phù hợp vs khoảng thời gian

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu này đúng là mình phải chọn đáp án xét về mặt nghĩa. Ngoài ra, trong câu này không có đáp án "between", nhưng nếu có thì cũng không đúng, vì "between" bản thân nó có nghĩa là giữa, vậy thì ta cần 2 mốc thời gian mới nói là "giữa khi nào đó với khi nào đó" được.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này