• Câu hỏi: Phân biệt "on time" và "in time"

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 20/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi '' on time'' và ''in time'' khác nhau như thế nào ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "on time" sẽ mang nghĩa là "punctual, not late" (đúng giờ, đúng hạn cho một kế hoạch đã định sẵn, không trễ). Chẳng hạn như bữa tiệc được định sẵn sẽ bắt đầu lúc 7h và 6h30 khách đã có mặt, ta nói "They are on time". Ví dụ khác:

  I finished the project on time (Tôi đã hoàn thành dự án đúng hạn)

  "in time" sẽ mang nghĩa là "just before the last moment" (ngay trước khi quá muộn, vừa kịp lúc). Chẳng hạn như xe buýt đi lúc 5h30 và 5h29 bạn đến nơi thì sẽ là "You are in time" vì vừa kịp trước lúc xe khởi hành. Ví dụ khác:

  She got him to the hospital just in time (Cô ấy đưa anh ấy đến bệnh viện vừa kịp lúc, ta hiểu là nếu không kịp thì sẽ quá muộn).

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này