• Câu hỏi: Giới từ

  Mai Văn Thêm
  Được hỏi bởi Mai Văn Thêm, vào ngày 10/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • spoke là giới từ ạ? làm sao để biết nó là giới từ? em cảm ơn.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Without" mới là giới từ nha, còn "spoke" chỉ là động từ thì quá khứ đơn thôi.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này