• Câu hỏi: Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

  Thành
  Được hỏi bởi Thành, vào ngày 20/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • CHO em hỏi câu này ý C có gì sai ạ.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Khi dùng thì tiếp diễn, ta đang muốn nhấn mạnh về tính kéo dài của một hành động nào đó, đặc biệt là ngay trong thời điểm xảy ra của hành động.

  Nếu dùng thì hiện tại đơn thì đáp án C sẽ đúng, vì "Trees are planted along a road" có nghĩa là "Cây được trồng dọc theo một con đường", ám chỉ rằng cây đã được trồng sẵn ở đó rồi.

  Tuy nhiên, dùng thì hiện tại tiếp diễn, "Trees are being planted along a road" sẽ có nghĩa là "Cây đang được trồng dọc theo một con đường", ám chỉ rằng đang có ai đó đào đất lên để trồng cây vào. Nhìn hình thì ta thấy rằng sự việc này không đang xảy ra, nên đáp án C không đúng nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này