• Câu hỏi: Câu nghi vấn thì hiện tại hoàn thành

  Khánh Linh
  Được hỏi bởi Khánh Linh, vào ngày 11/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad có thể giải thích dùm e cụm phía sau have you là tại sao lại là considered using color không ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn nhớ rằng trong câu nghi vấn, trợ động từ sẽ nằm đầu, đến chủ ngữ, rồi mới đến động từ. Giả sử câu nghi vấn dùng thì hiện tại hoàn thành, cấu trúc chung của nó sẽ là:
  "Have/Has + chủ ngữ + V-ed/V3...?"

  Động từ "consider" là một ngoại động từ, có thể có danh từ hay V-ing theo sau để tạo thành cụm "cân nhắc việc gì đó". Vậy thì chia theo cấu trúc trên, mình sẽ phân câu trong bài ra thành:
  "...have + you + considered + using color...?"

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này