• Câu hỏi: Động từ "to be" số ít hay nhiều

  Quang Duc
  Được hỏi bởi Quang Duc, vào ngày 05/09/2020
 • There ... no delivery charges if you choose that option
  câu này điền là is hay are ạ ,em cảm ơn

  As you there ... the subcriptions collectors for your department, i'd ...
  câu này điền là is hay are ạ ,em cảm ơn.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  1. Khi này mình xét đến danh từ nằm sau "no". Nếu nó là danh từ số ít hay không đếm được, dùng "is". Nếu là danh từ số nhiều, như "delivery charges" ở trên, ta dùng "are".

  2. Câu này mình nghĩ là sai ngữ pháp, nhất là phần "as you there"? Bạn hãy xem lại câu này giùm mình.
  Dù gì đi nữa, nếu trước chỗ trống là "there" và danh từ sau chỗ trống là một danh từ số nhiều (subscription collectors), ta dùng "are" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này