• Câu hỏi: Giới từ riêng hay trong cấu trúc?

  Đái Quốc Triều
  Được hỏi bởi Đái Quốc Triều, vào ngày 15/04/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • câu này thì kiến thức giới từ đơn ở chỗ nào vậy ad, có phải là tumbled luôn đi với on nên là cấu trúc đặc biệt không?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Giới từ "on" ở đây không đi với "tumbled", mà là với "the news". Khi này, bạn có thể hiểu "on" là "khi", nên "on the news" nghĩa là "khi nghe tin tức...". Mình tách câu ra như sau để bạn dễ hiểu hơn:
  "The company's stock tumbled / on the news that..." => Cổ phiếu của công ty sụt giảm / khi có thông tin...

  Cấu trúc giới từ đặc biệt là khi bản thân một từ nào đó bắt buộc phải có giới từ đi kèm, nhưng trong đây thì giới từ không đi chung với "tumbled" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này