• Câu hỏi: Mệnh đề quan hệ

  Duong
  Được hỏi bởi Duong, vào ngày 24/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • câu này dùng đáp án A được k ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong câu không thể có 2 động từ chính cùng một lúc được ("are" và "has") nên ta cần phải dùng mệnh đề quan hệ, do đó ta phải chọn đáp án C là "who" để thay thế cho "an experienced sales  manager".

  Còn nếu xét về nghĩa, câu này có nghĩa là "Chúng tôi hiện đang tìm kiếm một giám đốc bán hàng có ít nhất năm năm kinh nghiệm." tức là họ vẫn đang tìm kiếm, và người giám đốc bán hàng này là chưa xác định nên ta không thể dùng "he" hay "she" được.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này