• Câu hỏi: ad ơi ad có thể giải thích 1 cách đơn giản về nội động từ, ngoại động từ và tân ngữ đc ko ạ tại em thấy bài viết về nội ...

  Trang
  Được hỏi bởi Trang, vào ngày 30/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi ad có thể giải thích 1 cách đơn giản về nội động từ, ngoại động từ và tân ngữ đc ko ạ tại em thấy bài viết về nội động từ và ngoại động từ trên page hơi ko đc logic ấy ạ.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trước tiên thì bạn phải biết được khi nào một danh từ được gọi là một tân ngữ. Khi có 2 danh từ trong câu, và một danh từ (qua một động từ) tác động trực tiếp đến danh từ còn lại thì danh từ còn lại sẽ là tân ngữ. VD:

  I play the piano. => "I" là chủ ngữ, "the piano" là tân ngữ.
  I like dogs. => "Dogs" là tân ngữ".

  Vậy thì khi này, bất kì động từ nào cần có một danh từ theo sau nó đóng vai trò là tân ngữ thì động từ đó gọi là ngoại động từ. Ngược lại, bất kì động từ nào không cần có danh từ theo sau thì là nội động từ. Bạn lưu ý là có một số động từ vừa có thể là ngoại, vừa có thể là nội động từ. Hai động từ trên (play, like) đều là ngoại động từ. Ngoài ra, thêm VD:

  I walk. => "Walk" là một nội động từ.
  I walk to school. "Walk" vẫn là một nội động từ, vì "school" đứng sau một giới từ, nên nó chỉ đóng vai trò là bổ nghĩa/thông tin thêm.
  I eat. => "Eat" là nội động từ.
  I eat meat. => "Eat" là ngoại động từ do có tân ngữ "meat" sau đó.

  Bây giờ bạn đã hiểu thêm về chúng thì bạn có thể đọc lại bài Nội/Ngoại Động từ để được giải thích chi tiết hơn.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này