• Câu hỏi: Thì Tương lai Hoàn thành

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 28/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad có thể chỉ rõ phần này S + V (chia ở thì hiện tại), S dc k ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Phần này có giải thích chi tiết trong phần Thì Tương lai Hoàn thành trong mục điểm ngữ pháp liên quan của câu trên mà.

  Dựa vào dấu hiệu "by the time + [mệnh đề thì hiện tại đơn]" đầu câu trước dấu phẩy, ta suy ra được sau đó là mệnh đề thì tương lai hoàn thành, có động từ dạng "will have V-ed/V3", nên chọn đáp án D.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này