• Câu hỏi: Từ '' continue '' ở dạng nguyên mẫu liên quan gì đến chủ ngữ trong câu ạ?...

  Pog Ho Pog
  Pog Ho Pog, hỏi vào lúc 14:36, 17/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Từ '' continue '' ở dạng nguyên mẫu liên quan gì đến chủ ngữ trong câu ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như bạn biết thì nếu danh từ là số ít thì động từ sau nó phải thêm "(e)s", và nếu là danh từ số nhiều thì sẽ là động từ nguyên mẫu. Vậy thì ngược lại, nếu động từ được chia nguyên mẫu, thì danh từ chắc chắn là số nhiều nha.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời