• Câu hỏi: "Around" và "surround"

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 01/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi câu A ấy ạ, nếu dùng '' around'' thì bàn phải được bao xung quanh bởi ghế ( ghế được xếp thành 1 vòng tròn xung quanh bàn, bao kín bàn ) không phải sao ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn phân biệt giữa "around" và "surround" nha.

  "Around" (tính từ) ám chỉ một vật nằm trong phạm vi gần của một vật khác. Mình dịch ra là "xung quanh", nhưng không nhất thiết là che hết mọi phía của vật thứ hai này.

  "Surround" (động từ) mới ám chỉ một vật bao quanh hết mọi phía của một vật khác. Từ này thường được dùng ở dạng V-ed (be surrounded by).

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này