• Câu hỏi: Nghĩa của từ "cover"

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 02/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!!
  Động từ "cover" ở câu này có nghĩa là: "đủ để trả" phải không ạ??
  Ngoài ra còn nghĩa nào khác nữa ạ??

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đúng là từ "cover" trong câu này đúng là mang nghĩa "trả đủ" hoặc "trang trải" nha bạn.

  Ngoài ra, từ "cover" có rất nhiều nghĩa khác:

  Nếu là động từ, "cover" thường mang các nghĩa như "che lại", "che giấu", ...

  - I covered the phone with my blanket (Tôi đã dùng chăn để che điện thoại lại)

  - She covers the truth (Cô ấy đang che giấu sự thật)

  Nếu là danh từ, "cover" thường mang các nghĩa như "nắp đậy" hoặc "bìa sách"...

  - Don't open the pot's cover! (Đừng mở nắp nồi!)

  - Don't jude a book by its cover (Đừng đánh giá cuốn sách qua bìa của nó - Đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài)

  Bạn có thể sử dụng các từ điển online như Oxford hay Cambridge để kiểm tra thêm các nghĩa và ví dụ khác nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này