• Câu hỏi: Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ

  Quy Hai
  Được hỏi bởi Quy Hai, vào ngày 12/03/2020
 • Trong 2 câu sau, câu nào đúng? 1. And be peacefully happy 2. And be peaceful happy

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong trường hợp này, "and be peacefully happy" là câu đúng vì có trạng từ "peacefully" bổ nghĩa cho"tính từ "happy". Khi đi chung chúng sẽ đúng ngữ pháp và có nghĩa là "hạnh phúc một cách bình yên, êm đềm". 

  Còn trường hợp "peaceful happy" là sai vì 2 tính từ không thể đứng gần nhau mà không có liên từ (ví dụ: "peaceful and happy" là đúng).

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này